Jaká je budoucnost dřevozpracujícího průmyslu?

Závěry z odborné diskuze a další kroky

Seminář Současnost a budoucnost lesnictví a zpracování dřeva proběhl dne 15. 6. 2022 za velké účasti lesnických a dřevozpracujících firem. Odborné a diskuzní setkání pořádal Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. (Dřevařský ústav) společně s Agenturou lesnických iniciativ APICON.

Závěry z prezentovaných dlouholetých průzkumů a datových analýz poukázaly na kritický rozpor mezi zdroji dřeva a potřebou dřevozpracujících kapacit nejenom do budoucna, ale i v současnosti. Vysoký export surového dříví a rostoucí objem jeho spalování rozevírá nůžky mezi nabídkou a poptávkou, a tedy rostoucích cen vstupů dřevozpracujících firem.

Akce proběhla za přítomnosti zástupců Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu a pod jeho záštitou.

Odborné setkání bylo reakcí na trvající a neřešené systémové problémy v lesnictví a zpracování dřeva.  Současné neshody mezi dodavateli dříví – lesníky a zpracovateli dříví je možné změnit vyřešením faktorů ovlivňujících společnou budoucnost. Zejména v situaci, kdy se mění socio-ekonomický model celé společnosti vlivem globálních trendů, je nutné znovu pojmenovat principy hospodaření v lesích a v dodávkách dříví pro potřeby firem v ČR.

Zástupci firem dřevozpracujícího průmyslu v diskusi vyjádřili potřebu radikálně řešit situaci kolem exportu surového dříví a zásoby smrku v lesních porostech sníženou vlivem kůrovcové kalamity a cílenou redukci podílu smrku v porostech. V ČR tvoří smrk dominantní dřevinu ve zpracování, do kterého se investovali desítky miliard Kč za posledních 20 let. Nedostatek smrku ohrožuje existující dodavatelsko-odběratelské vztahy.

Další kroky budou následovat. Zajímá vás tato problematika? Chcete mít informace o dění a přidat se k řešení?

Pokud ano, pošlete e-mail na info(@)vvud.cz.  

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář