Nově: plynová analýza úniku VOC z desek pro dodavatele do IKEA

Dřevařský ústav umožňuje svým zákazníkům nově vyhodnotit míru úniku formaldehydu z desek na bázi dřeva ve své akreditované laboratoři. Nové zkušební zařízení analyzuje míru úniku formaldehydu z desek na bázi dřeva podle normy ČSN EN ISO 12460-3 Desky na bázi dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 3: Metoda plynové analýzy. Jedná se především o překližky a laminované desky, u kterých se touto metodou dokladuje jejich nezávadnost.

Zkouška je vyžadovaná pro certifikaci těchto výrobků a také při dodávkách produktů do řetězce IKEA.

Kontakt: Lída Kotenová, e-mail kotenova(@)vvud.cz

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář