Nečekejte na záchranu. Přidejte se k aktivitě SZDP!

Vysoké ceny surového dříví vyvolávají ekonomicky neřešitelné podmínky dalšího provozování firem v dřevozpracujícím průmyslu. Export dříví se bohužel stává stále větším problémem cenového vývoje pro zpracovatele v ČR.

První čtvrtletí letošního roku potvrdilo tvrdou korekci vývoje založeného jenom na podpoře spotřeby. V současnosti se celý obor a vlastně celá ekonomika setkává s fázovou krizí. To znamená, že řešení musí být založeno na změně přístupu v hospodaření.
Pro firmy v ČR v lesnictví a zpracování dřeva existuje rychlá možnost, jak si zajistit vlastní ekonomiku postavenou na regionální nabídce a poptávce.

Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu (SZDP) má vlastní návrh koncepce opírající se o:

  1. Definovaný limit dodávek dříví jako základ lesnické politiky (povinnost vlastníků lesa udržovat produkční funkce lesa na určité úrovni).
  2. Meze podpory investic neohrožujících existující kapacity (investice na zvýšení produktivity a přidané hodnoty v národní a regionální integraci).
  3. Odstraňování bariér aplikace dřeva jako hlavní prvek podpory růstu spotřeby dřeva (územní plánování, databáze konstrukční prvků a jejich použití, databáze dodavatelů a jejich řešení…).

Pro firmy v oboru je potřeba vytvořit rámce spotřeby v národním rozměru založené na zajištěném objemu surového dříví a podpořit export výrobků, ale konkrétně.

Česká republika má faktickou konkurenční výhodu tím, že máme lesy, ale je potřeba ji zúročit ve firmách ochotných nést riziko podnikání ve složitých dobách.

Staňte se aktivní součástí nutné změny a přidejte se k SZDP!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář