Pozvánka na seminář Ochrana dřeva dne 29. ledna 2020

Dřevařský ústav pořádá jednodenní seminář Ochrana dřeva pro právnické i fyzické osoby provádějící průzkumy stavu dřevěných konstrukcí, jejich ochranu proti biotickým škůdcům a pro firmy provádějící sanace napadeného dřeva apod.

Místo konání a termín semináře
VVÚD Praha, s.p., Materiálová a výrobková zkušebna, Borská 471, 262 72 Březnice
Termín: 29. 01. 2020 od 9 do 16 hod.

Program semináře
Biotičtí škůdci dřeva, houby, plísně, hmyz
Konstrukční ochrana dřeva a sanace napadených prvků
Zásady chemické ochrany dřeva proti škůdcům
Technologické postupy ochrany dřeva
Přehled a charakteristika chemických prostředků na ochranu dřeva

Časový rozvrh
9:00 – 9:30 registrace účastníků
9:30 začátek semináře
16:00 předpokládaný závěr semináře
S podrobným časovým rozvrhem budou účastníci seznámeni na začátku semináře.

Na závěr semináře bude účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování semináře.

Účastnický poplatek činí 3 500 Kč vč. DPH / 1 osoba. V ceně poplatku je sborník přednášek a drobné občerstvení. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků.

Registrace: písemně na Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p., Materiálová a výrobková zkušebna, Borská 471, 262 72 Březnice
nebo na e-mail: mvz@vvud.cz

Přihláška ke stažení zde.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář