Seminář a webinář Okna – atypický přístup k výměně oken v památkové péči

SPOLEČNOST PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK – STOP pořádá dne 10. listopadu 2022 od 9:30 hod. odborný seminář a webinář Okna III se zaměřením na atypické přístupy k výměně oken v památkové péči. Okna, obecně výplně, jsou významnou a neoddělitelnou součástí průčelí památek. Průčelí bez výplní je „slepé“, s chybně provedenými prvky je závadné. K opravám resp. výměnám těchto prvků je třeba přistupovat individuálně a maximálně využít kvalitních zkušeností z obdobných případů. To je i cílem tohoto semináře STOP, kde budou představeny atypické přístupy k obnově výplní, které jsou vyzkoušené v praxi.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Místo konání: webinář on-line a prezenčně Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1

Za Dřevařský ústav bude Ing. Marek Polášek, Ph.D. prezentovat náměty k „Hledání cest k opravám a výměnám oken bez destrukce stěn“.

Více informací na stránkách pořadatele: www.pamatky-stop.cz

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář