Seminář a webinář Speciální užití dřeva v historických stavbách

Společnost pro technologie a ochranu památek, STOP, pořádá dne 31. března 2022 seminář a současně webinář pro odborníky. Klíčové v tomto semináři budou historické stavby z pohledu jejich významných atributů charakterizující daný typ stavby. Byly vybrány tři skupiny staveb: sakrální, lidové a technické či užitkové stavby. Snahou je rozvést dialog a podat informace o užití, výběru a zpracování dřeva vybraných staveb, na předmětech a výrobcích, jež jsou pro tyto stavby typické.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Jedním z přednášejících je i zástupce Dřevařského ústavu, Ing. Marek Polášek, Ph.D. Téma jeho přednášky bude Střípky z mozaiky – využití specifických vlastností některých dřevin v minulosti.

Místo konání: Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Registrace a podrobný program na stránkách pořadatele zde.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář