Soutěž OBEC 2030: Cena Dřevařského ústavu předána

Na celostátní konferenci SMS ČR (Sdružení místních samospráv) ve Zlíně předala paní ředitelka Beránková dne 23.11. cenu Dřevařského ústavu.

Ocenění získala obec Nevřeň za technické řešení biologického čištění odpadních vod. Mechanicky předčištěné odpadní vody odvádí kanalizace do soustavy dvou biologických rybníků – vodních nádrží. Jejich hloubka a plocha hladiny je přizpůsobena stupni znečištění odpadní vody.

Paní ředitelka předala starostce obce dárkový šek na službu Komplexní analýzy stavu dřevěných prvků libovolné stavby, u níž stanoví míru a způsob poškození konstrukce s doporučením k nápravě. Hodnota ceny je 35 000 Kč. Služba je primárně zaměřena na dřevěné konstrukce v exteriéru ve správě obce, například rozhledna, most, lávka, herní prvky, městský mobiliář, historické dřevěné konstrukce.

Obec Nevřeň svým příkladem nabízí přírodě blízký způsob čištění odpadních vod a současně i motivuje majitele nemovitostí k vyšší odpovědnosti za splaškové vody. Biologické rybníky v Nevřeni ukazují, jak investičně i provozně ekonomicky je možné únosně řešit čištění odpadních vod pro malou obec. Navíc počítá s provozní i finanční odpovědností obyvatel za vlastní splaškové vody. Celý systém včetně příbřežní zeleně, kromě schopnosti zadržovat vodu v krajině, také celkově vylepšuje životní prostředí v obci. Zlepšuje kvalitu vody v toku Třemošná a umožňuje rozvoj biodiverzity v celé údolní nivě.

Více informací o soutěži OBEC 2030 najdete zde.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář