Snížení nákladů na inovace o 75 % – od února 2024

Od února 2024 můžete společně s námi podat žádost o dotaci na 75 % nákladů na vaše inovace, výzkum a vývoj. V rámci dotačního programu Inovační vouchery mohou malé a střední společnosti se sídlem mimo Prahu získat naše služby a znalosti za velmi výhodných podmínek. Tato možnost je dostupná pouze do konce května.

Dotace je určena na „myšlenkovou, papírovou, ověřovací a certifikační“ práci techniků, výzkumníků a specialistů. Tedy na základ každé inovace předtím, než se stane novým nebo zlepšeným produktem pro vašeho zákazníka.

Tipy na využití:

 • nové druhy materiálů, jejich významné zlepšení (desek, izolace, pojiv…),
 • zefektivnění výroby, snížení odpadu, spotřeby materiálu,
 • nové skladby, panely na bázi dřeva, předsazené fasády,
 • stavební detaily (zlepšení montáže),
 • modulové stavby,
 • ekologický design (vč. materiálů, technologií, konstrukce),
 • systém nástaveb,
 • inovace udržitelných staveb,
 • recyklace, nakládání s druhotnými surovinami, odpadem, biomasou,
 • biotechnologie (výroba materiálů využívající mikroorganismy, enzymy, houby),
 • cirkulární obchodní modely.

Kdo může žádat:

 • malé a střední podniky se sídlem mimo Prahu,
 • minimálně dvouletá podnikatelská historie.

Na co lze získat podporu:

 • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací

Výše podpory:

 • 50 – 75 % z prokázaných způsobilých výdajů,
 • max. částka výdajů je 499 999 Kč; dotace je tedy max. 375 000 Kč.

Administrativní náročnost:

 • velmi nízká,
 • téměř veškerou agendu řešíme v Dřevařském ústavu,
 • záměr projektu předem schvaluje státní agentura,
 • příjem žádostí končí v květnu 2024.

Více o dotačním programu Inovační vouchery.

Kontakt: I. Duchoňová, duchonova@vvud.cz

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář