Zkoušky urychleného stárnutí nátěrových systémů

Dřevařský ústav umí výrobcům, stavitelům nebo investorům prověřit vlastnosti a kvalitu nátěrových systémů.

S přístrojem QUV/Spray/RP umí technici v laboratoři provést urychlené povětrnostní testy za účelem zjištění poškození materiálů a povrchových vrstev vlivem slunečního záření, deště a vlhkosti.

Vzorky je možno vystavovat řízeným cyklům expozice při světle a vlhkosti za zvýšené teploty. Přístroj QUV simuluje vliv UV složky slunečního záření fluorescentní ultrafialovou lampou a vlhkost při dosažení kondensačních podmínek.

Zkušební podmínky expozice mohou být nastaveny podle požadavků zjišťované odolnosti pro jednotlivá přírodní prostředí.

Zkoušené materiály po testu mění mechanické, pohledové vlastnosti a vlastnosti korozní. Především může dojít např. u nátěrů ke křídování nátěru, ke ztrátě lesku, změně barvy, praskání povrchové vrstvy a ztrátě pevnosti.

Dále je možno vzorky periodicky ostřikovat tlakovou demineralizovanou vodou.

Přístroj ve VVÚD je určený k testování zejména nátěrových systémů na dřevě podle ČSN EN 927-6 Nátěrové hmoty — Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 6: Expozice povlaků dřeva umělému stárnutí s použitím fluorescenčních UV lamp a vody.

O více informací žádejte na info(@)vvud.cz.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář