Univerzita starostů SMS s dřevostavbami

Na konci května proběhla dvoudenní Univerzita starostů 2024, kterou organizovalo Sdružení místních samospráv ČR.

Na konferenci se probírala témata, která souvisí s aktuálními potřebami starostů. Přiblížení aktuálních požadavků na plnění klimatických cílů ve strategických dokumentech ČR a EU. Jaké jsou cesty rozvoje obcí v oblasti energetiky. Nákupy energií pro města a obce z pohledu Zákona o zadávání veřejných zakázek. Adaptace na klimatickou změnu na lokální úrovni, směřování komplexního rozvoje obce a také správa a údržba zeleně a veřejných prostranství.

Tomáš Dubský, místopředseda SMS ČR, poslanec PS ČR, starosta obce Vysočina představil příklad dobré praxe z obce, konkrétně projektovou dokumentaci veřejných přírodních ploch, architekturu v obci a jaké vidí výhledy do budoucna.

Lesy jako domácí zdroj dřeva pro dřevostavby prezentoval Radovan Srba, obchodní ředitel, Lesy ČR, s. p.

Tématu nových budov, rekonstrukci veřejných budov s využitím dřeva, limitům a povinnostem vyplývající z legislativy atp. se věnovala Jitka Beránková, ředitelka Dřevařského ústavu.

Dřevostavbám se věnoval i Libor Hrubý za ADMD.

Daniel Miklós, náměstek GŘ HZS ČR přednášel o výzvách požární ochrany, zásadních změnách v předpisech požární ochrany a také o požadavcích EU, která mají velký dopad do výstavby a provozování staveb.

Program ozvláštnil workshop ve skanzenu Veselý kopec, ve kterém se Marek Polášek z Dřevařského ústavu věnoval udržitelnosti očima našich předků.

Přednáška porovnávala tradiční přístup našich předků a současné pohledy na otázky udržitelnosti, využívání dřeva a dalších materiálů, získávání energií, technických parametrů budov a vytápění, průvzdušnost staveb a další aspekty.

Cílem bylo seznámit posluchače s dlouhou cestou, kterou naše společnost prošla a také s tím, že některé přístupy mohou být i bez idealizace minulosti inspirativní dodnes.

Program Univerzity starosty 2024 (portalzastupitele.cz)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář