Malé požární zkoušky s certifikátem

Zkušební laboratoř Dřevařského ústavu nově poskytuje služby spojené s klasifikací požární odolnosti stavebních konstrukcí na bázi dřeva, a to na základě výsledků zkoušek, které mohou být dále doplněny o modifikované testy požární odolnosti zkušební laboratoře.

Výstupy mohou být například využity pro účely procesu certifikace.

Malorozměrové zkoušky slouží například pro hodnocení chování nosných a požárně dělících stěnových konstrukcí na bázi dřeva při působení požáru. Na základě porovnání a zjištěných výsledků bude možné posoudit vliv těchto konstrukcí na odstupové vzdálenosti staveb.

Jedná se o zkoušky malých panelů, nikoliv obvyklých rozměrů 3 x 3 metry.

Zkouška probíhá za menších nákladů pro laboratoř, což se projeví i v nižším poplatku pro výrobce.

Více informací:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář