Paměť dřeva – setkání odborníků na téma historické dřevo

Dne 15. 6. se bude konat odborný seminář Paměť dřeva, na kterém nebudou chybět praktické ukázky na téma historické dřevo, jeho trvanlivost, jeho nepřátelé a možnosti jeho záchrany.

Seminář je určen odborníkům z oboru památkové péče, znalcům v oblasti sanace dřevěných konstrukcí, architektům, projektantům a stavebním firmám, které se zabývají rekonstrukcí historických staveb, jakož i správcům či majitelům těchto objektů.

Akce se koná od 9 hodin v Chaloupkách Baliny u Velkého Meziříčí.

Seminář otevře přednáška „Životní cyklus tesaříka krovového jako východisko pro poznání rizika napadení“ od Ing. Anny Součkové, vedoucí Materiálové a výrobkové zkušebny Dřevařského ústavu. Po ní bude následovat „Staletý boj člověka s dřevokaznými houbami a hmyzem ve stavbách – proč je stav stále nerozhodný?“, Ing. Marek Polášek, Ph.D., vedoucí oddělení výzkumu a vývoje Dřevařského ústavu.

Dalšími přednášejícími budou odborníci ze společnosti STOP, z.s., Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, p.o., ADKALIS a H&K OCHRANA DŘEVA.

Registrace na akci zasílejte na josef.horak@berkem.com, www.berkem.com.

Akci pořádá: ADKALIS S.A. a WOODEXPERT s.r.o. ve spolupráci s Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským, Praha, s. p. a Společností pro technologie ochrany památek – STOP, z.s.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář