Pozvánka na odborný a diskuzní seminář Současnost a budoucnost lesnictví a zpracování dřeva

Program semináře za účasti náměstka ministra zemědělství pro řízení Sekce lesního hospodářství Mgr. Patrika Mlynáře a pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR má za cíl poukázat na kritické prvky současné struktury vztahů v lesnictví a zpracování dřeva (kapacita a hodnota zpracování) a předložit varianty jejich vývoje.

Aktuálně se v lesnictví a zpracování dřeva diskutuje surovinová politika dřeva ve vazbě na dramatickou energetickou situaci a ekologii ze změn klimatu.

Jaké jsou možnosti řešení exportu a nedostatku dříví pro zpracovatele v ČR?

Jak vyřešit riziko změny druhové skladby porostů z 90% závislosti zpracovatelů na smrku?

Seminář představí zatím nikde nepublikovaná data a jejich interpretaci na horizontu vývoje do roku 2035.

Přijďte se dozvědět víc o celkové situaci v ČR a sdělte v diskuzi svůj názor na další směřování našeho oboru!

Termín: středa 15. června 2022 (13-16 hodin)

Místo: Art & Event Gallery Černá labuť, 8. patro, Na Poříčí 25, Praha 1, www.cernalabut.cz

Registrace na akci nejpozději do 7. června 2022 na této stránce.

Podmínkou účasti na akci je registrace a uhrazení účastnického poplatku před datem konání akce.
Cena semináře je 1 150 Kč vč. DPH/1 osoba, obsahuje elektronickou podobu reportů ČR a EU za rok 2021 a předplatné na reporty roku 2022.

Pokyny k platbě: Daňový doklad bude vystaven podle identifikačních údajů v registraci. Poplatek 1 150 Kč vč. DPH na osobu uhraďte na účet u FIO Banka – 2900972576/2010. Do poznámky uveďte vaše jméno, variabilní symbol 60.

Pořadatelé akce:

Podrobný program akce:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář